Om AVU-medier

AVU-medier er en non-profit forening i Copydan-huset. Foreningen er stiftet og styret af kunstnere og kulturproducenter og søger at sikre de danske skoler og uddannelsesinstitutioner adgang til audiovisuelt materiale (tv, spillefilm m.m.), som kan gøre undervisningen levende og tidssvarende.

AVU-medier hjælper med at gøre medierne tilgængelige i undervisningen mod betaling til dem, der har skabt og produceret værkerne. De penge, som brugere, dvs. primært skolerne, betaler for at kunne anvende fx film, tv og radio i undervisningen, går til de kunstnere og kulturproducenter, som har skabt værkerne. AVU-medier er godkendt af Kulturministeriet.

Betaling for arbejde

Princippet bag Copydan er helt enkelt: kunstnere og producenter af indhold - som instruktører, journalister, musikselskaber, skuespillere, forfattere, musikere, fotografer, tv-producenter, dramatikere, scenografer, musikforlag - skal have betaling for andres brug af det indhold, de skaber. Når skoler og andre bruger audiovisuelt indhold, skal indholds-skaberne bag have betaling for brugen. I stedet for at forhandle egne rettigheder alene over for bl.a. uddannelsesinstitutioner og museer, samles rettighederne hos Copydan. Det gør det også praktisk muligt at få adgang til rettighederne - alternativet var, at disse selv skulle finde de enkelte kunstnere og producenter og forhandle individuelle aftaler med dem.

Selvstændighed og respekt

Copydan bygger på, at de enkelte indholds-skabere har en tæt relation til deres branche/fagorganisation og derigennem til Copydan. De enkelte kunstnere og producenter overlader forvaltningen af deres rettigheder til deres organisation – fx IFPI eller Dansk Skuespillerforbund – og disse organisationer giver rettighederne videre til Copydan, som sikrer sig betaling for rettighederne, som så går tilbage til rettighedshaveren. Copydan indgår på vegne af indholds-skaberne aftaler med institutioner om brug af indholdet. Indholds-skaberne har tillid til, at virksomhederne og institutionerne betaler for brugen.

One Stop Shop

For uddannelsesinstitutionerne og andre er Copydan med til at lette klareringen af de mange forskellige rettigheder i radio- og tv-indhold mv. De kan indgå aftale med Copydan, som repræsenterer over 30 forskellige brancher/faggrupper og skal derfor ikke selv finde de enkelte kunstnere og producenter og forhandle aftaler med hver af dem. Det betyder, det er lettere at få en aftale om udnyttelse af indhold samt lancere nye digitale tjenester, og det er årsagen til, at der i Danmark er sket en løbende modernisering af indholds-produkter via tjenester såsom StartForfra, SidsteDøgn, Out-of-home, catch up, NPVR, arkiv-tjenester.

Rettighedernes pris

Priser og øvrige vilkår forhandles mellem institutionerne og Copydan på vegne af kunstnerne og producenterne. Kan parterne ikke blive enige om priser og vilkår, kan parterne bede et uafhængigt nævn - Ophavsretslicensnævnet - om at træffe afgørelse om vilkårene. Nævnet er nedsat af Folketinget for at sikreløsninger, hvis parterne ikke kan forhandle sig til rette. For rettighedshaverne bag Copydan er det vigtigt, at der findes løsninger og indgås aftaler, så deres rettigheder kan blive brugt, og så de kan få betaling for brugen.

Nye tjenester

For brugere af indhold betyder Copydan, at man kan få adgang til mere indhold og på nye måder i takt med ens behov og den digitale udvikling. Danmark er et foregangsland, hvor nye innovative løsninger lanceres, fx blev StartForfra etableret i Danmark, som det første land i Europa, og DRs arkiv er tilgængeligt for brugerne on demand i langt videre omfang end i mange andre lande.

Nabolandskanalerne - et kulturpolitisk projekt

Med udbuddet af nabolandskanaler arbejder kunstnerne og producenterne i regi af Copydan for at udbrede kendskabet til vores nabolande. Rettighedshaverne har en økonomisk interesse i, at indholdet på nabolandskanalerne bruges, men arbejder også med sagen fordi vi på tværs af landene kan berige hinanden sprogligt, kulturelt og identitetsmæssigt. Nabolandskanalerne er med til at sikre en alsidighed i en tv-verden præget af engelsksprogede programmer.

Den danske model

Figuren nedenfor giver et overblik over den danske model for aftaler om brug af indhold fra Copydan AV-foreningerne.

Den danske model - illustration

Kontakt til AVU-medier 

Adm. direktør: Jacob Graff Hedebrink


Bestyrelsesformand: Anne Sophie Gersdorff Schrøder

Kontakt: avumedier@avumedier.dk