21.03.17

Opdateret aftale giver adgang til mere digitalt indhold i eksamensopgaver

 

I 2014 indgik AVU-medier og Undervisningsministeriet en aftale, som gjorde det lettere at tilgå tidligere prøve- og eksamensopgaver digitalt. Via UNI-Login fik lærere og elever således adgang til tidligere eksamensopgaver på materialeplatformen. Nu er aftalen blevet udvidet og opdateret, så den gør digital prøveafvikling let tilgængelig og giver lærerne bedre mulighed for at inddrage mere audiovisuelt indhold i eksamensopgaverne.

Større digital rådighed og mere audiovisuelt indhold
Undervisningsmaterialer, hvad end det er bøger, opgaver, tv-udsendelser, lyd og videoklip m.v., ligger i stigende grad til rådighed digitalt, og eksamener foregår ligeledes oftere online. Som en naturlig følge af denne udvikling har AVU-medier og Undervisningsministeriet opdateret aftalen fra 2014, så skoler og uddannelsessteder fremover får flere og bedre muligheder for digital prøveafvikling og prøveforberende undervisning. Det sker igennem centralt administrerede hjemmesider styret af Undervisningsministeriet, herunder sitet Netprøver.dk.
Herudover så har skoler med denne aftale også adgang til at bruge en stor mængde af forskelligt audiovisuelt indhold i eksamensopgaverne.

Udvidelsen af aftalen glæder Christian Bach, der er Chefkonsulent hos AVU-medier:
”Den stigende digitalisering i samfundet stiller et naturligt krav til aktørerne i undervisningsverdenen om at sørge for optimale digitale arbejdsgange og muligheder for både lærere og elever ved eksamens- og prøveafvikling. Det er vi hos AVU-medier meget glade for at kunne bidrage til”.


Find flere informationer om digital prøveafvikling på følgende links:
www.netprøver.dk og www.materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/