Download og læs lærebog

På AVU-mediers fagportal har du mulighed for at læse kapitlerne til lærebogen "Læring med levende billeder" (Samfundslitteratur, 2010). Bogen er redigeret af AVU-medier i samarbejde med toneangivende aktører på det filmfaglige område i Danmark, bl.a. CFU, Professionshøjskolen UCC, Det danske Filminstitut, Station Next og Animationsværkstedet i Viborg.

Bogen anvendes som lærebog på læreruddannelsen indenfor temaerne "medier" og "mediedidaktik". Bogen fik ved udgivelsen meget rosende omtale, bl.a. i bladet Folkeskolen 22/10-2010:

Her er BOGEN om undervisning i, med og om film - eller, som benævnt, om læring med levende billeder. Den er skrevet af en række yderst kompetente fagfolk med stort kendskab til filmmediet og stor erfaring inden for det filmpædagogiske og det filmdidaktiske område.

Antologien indeholder ti forskelligartede kapitler, der ud over teoretiske analyser også omhandler eksempler på og metoder om det praktiske arbejde med integreringen af levende billeder i undervisningen. Alle indlæg er på én gang præget af høj viden og af stor forkærlighed for filmmediet.

Hvordan læser jeg bogen?
For at kunne læse bogen kræves, at du arbejder på en skole, der har aftale med AVU-medier.

Du får en kode til at åbne kapitlerne ved at sende en mail til film@avumedier.dk med angivelse af uddannelsesinstitution eller skolens navn og/eller institutionsnummer.

KAPITLERNE

Kapitel 1: Medialiseringen af uddannelse og undervisning. I dette kapitel sætter Stig Hjarvard fokus på, hvordan betingelserne for mediernes brug i uddannelsessystemet har ændret sig med den stigende medialisering, og han peger på behovet for at reflektere over mediernes faktiske egenskaber og brug, snarere end at lade uddannelsespolitik og pædagogik styre af ideologiske antagelser om medieteknologien.

Kapitel 2: Pædagogik, didaktik og levende billeder. I dette kapitel diskuterer Ole Christensen og Birgitte Tufte konkrete overvejelser omkring hvordan levende billeder inddrages som en naturlig del i de pædagogiske læreplaner – og i denne sammenhæng belyses bevægelsen fra web 1.0 til 2.0, og den betydning denne udvikling har for vores pædagogiske syn og praksis.

Kapitel 3: Filmanalyse - teori og metode. I dette kapitel giver Christiansen, Sibbesen og Rose en introduktion til et tidssvarende begrebsapparat målrettet mod de elementer af arbejdet med film (æstetik, genre, dramaturgi etc.) der kan give faglig merværdi i folkeskolen. Traditionelt har man i folkeskolen arbejdet med filmen ud fra et tekstanalytisk perspektiv, hvor der søges efter idéen med filmen. På denne måde overses det æstetiske, og hvis man skal forstå mediet, og det skal indgå på grundlag af sin særlige æstetik i skolen, er det nødvendigt at også æstetikken betones.

Kapitel 4: Filmfagligheden der blev væk. i dette kapitel giver Martin Brandt Pedersen sit bud på en overordnet filmpædagogisk status. Den sætter fokus på den ambivalente og problematiske situation, at filmen aldrig har været mere markant til stede i skolen – men at filmfagligheden alligevel i en tid hvor fagligheden er i fokus i skoledebatten generelt, udgør et overset felt. I artiklen trækkes de vigtigste linjer op, der belyser udviklingen og artiklen på hvordan der udvikles en pædagogik der skaber sammenhæng og helhed i filmpædagogikken og dermed sikrer kvaliteten i arbejdet med film og levende billeder i skolen.

Kapitel 5: Levende billeder i undervisningen. I kapitlet peger Henrik Poulsen på, at integrationen af levende billeder må bygge på en forståelse for de forskellige mediers æstetik og kommunikation - og han udvikler en analysemodel der tager afsæt i filmæstetikken.

Kapitel 6: Tv og uformel læring - brikker til en tv-pædagogik. I kapitlet skitserer Henrik Poulsen grundlaget for en tv-pædagogik: Hvilke forhold skal vi tage højde for, når vi inddrager tv-mediet i undervisningen, hvordan skal indsigt om mediet integreres i det pædagogiske forløb, og hvordan kan forskellige genrer bidrage pædagogisk i undervisningen.

Kapitel 7: Alt er spil - om computerspil og nye mediefortællinger. I dette kapitel sætter Trine May og Bo Kampmann Walter fokus på manglen på analysestrategier i forhold til nye medier, herunder computerspil. En af denne artikels pointer er, at eleverne faktisk kan blive mere kompetente litteraturlæsere ved at arbejde med analyse af computerspil – og der skitseres en analysemetode for at åbne op for dette nye medies betydningsdannelse i et didaktisk perspektiv.

Kapitel 8: Filmproduktion i et didaktisk perspektiv. I dette kapitel sætter Ulrik Krapper og Susanne Wad fokus på produktionsaspektet som element i udvikling af mediekompetencer. Forfatterne beskriver rammerne for at iscenesætte filmproduktion som et centralt element i børns digitale dannelse i skolen i dag, og med udgangspunkt i Station Nexts arbejde med grundskolen fremanalyseres og diskuteres den faglige merværdi som arbejdet med praktisk filmproduktion i skolen skaber.

Kapitel 9: Animeret til læsning - en introduktion til animationspædagogikken. I dette kapitel giver Morten Tjerrild en introduktion til den animationspædagogiske tilgang, og en gennemgang af, hvordan animation kan bruges i undervisningen. Animationspædagogik har vist sig at fungere som et produktivt alternativ og supplement til den almindelige læsningspædagogik, hvilket diskuteres med udgangspunkt i en case om animationsfilmens brug i forbindelse med udvikling af læsefærdigheder.

Kapitel 10: Fra undervisningsfilm til filmundervisning. I kapitlet fortæller Martin Brandt Pedersen og Flemming Kaspersen om filmpædagogiske refleksioner hos Det Danske Filminstituts.

Appendiks

Appendiks kan du læse disse to tekster: I "Film og tv i de yngre klasser" giver Susanne Gjessing sit bud på de overvejelser som lærerstuderende skal inddrage i undervisningen af film og tv i de yngste klasser

I kapitlet "Analyse af eat, shit and die" giver Lisbeth Juhl Sibbesen sit bud på en eksemplarisk filmanalyse, der illustrerer, hvordan man med udgangspunkt i samspillet mellem stil og form kan åbne op for filmværkers tematik.

Læs mere om bogen på Forlaget Samfundslitteraturs hjemmeside

 
L%c3%a6ringlevende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eisenstein

Filmanalyse - teori og metode

Filmmontagens betydninger: Kuleshovs velkendte eksperiment illustrerer montageeffekten med sammenstillingen af en skuespiller og 3 forskellige objekter.
Filmtrekant

Filmfagligheden der blev væk

Den filmpædagogiske trekant illustrerer de filmdidaktiske aktiviteter

 

 

Nanook

Levende billeder i undervisningen

Filmen Nanook of the North (Flaherty, 1922) er præget af sin fremstillingsform (romantisering, dramatisering, kondensering m.m.), hvilket er afgørende at medtænke ved integration i undervisning.
anuimations

Animeret til læsning

Screen dump fra et undervisningsforløb, hvor elever fortæller om Grønland i en animationsfilm. Foto: The Animation Workshop.
Eat_Shit_Die_Copenhagen_Bombay_2007_Morgenthaler

Analyse af Eat, shit and die

Benji på vej ned af bakken. Det særlige samspil mellem de stiliserede figurer og det genkendelige drama skaber en særlig dynamisk identifikation. (Still fra filmen Eat, shit and die, Morgenthaler, 2007). Tilladelse: Copenhagen Bombay.