Tema-artikler

På denne side kan du finde artikler der diskuterer pædagogiske aspekter ved brugen af film og tv i undervisningen. Der sættes her primært fokus på de mere generelle teoretiske og didaktiske problemstillinger ved integrationen af medier.

Artikler:

"Fra Ord til Billede" af Ole Christensen, lektor UCC og Merete Skjødt Jørgensen, projektleder og skolebibliotekskoordinator i Svendborg Kommune.
I denne artikel beskrives nogle nedslag i Udviklingsprojekt “Ord til Billede” under Styrelsen for Bibliotek og Medier.
I projektet eksperimenterer 62 deltagende lærere med, hvordan brugen af visuelle digitale værktøjer kan fremme elevers faglige læsning i alle fag, og hvorledes projektorganiseret arbejde kan understøtte dette.

"Når elever er aktører - udvikling af mediepædagogisk praksis i skolen" af Frank Støvlebæk og Ole Christensen.   I debatoplægget belyses, hvorledes der kan udvikles en mediepædagogisk praksis i skolen med fokus på udvikling af forpligtende læringsfællesskaber.

"Det mediepædagogiske arbejde" af Ole Christensen og Hans-Christian Christiansen.

Levende billeder udgøret vigtigt potentiale i dagens undervisning, men vi savner stadig konkrete metoder og viden om det mediepædagogiske arbejde i praksis. En udvikling af pædagogiske forløb med og om levende billeder kræver indsigt og erfaringer indenfor en lang række fagområder (mediepædagogik, didaktik, æstetik, kommunikation, teknologi m.m.), og i denne artikel skitseres en metode til dette arbejde.

"Levende billeder som kilde til historien" af professor Nils Arne Sørensen. Er det realistisk, at Struense i Nikolaj Arcels "En kongelig Affære" afsluttende råber ”Jeg er en af jer”, til folkemængden? Eller at modstandsmanden Marius Fiil gav en tysk soldat et knus, inden han selv blev kørt til Ryvangen og henrettet som vi ser det i filmen”Hvidstensgruppen”? Læs historiker Nils Arne Sørensens artikel om brugen af levende billeder som kilde til historien.

"Slip undervisningen løs med digitale medier" af Ole Christensen, lektor, Professionshøjskolen UCC og Lars Tjørnelund Nissen, folkeskolelærer, it-funktionslærer og mediepilot, Rantzausmindeskole. 

Tegnefilm i undervisningen (med fokus på læsefærdighed) . Hanne Pedersen giver i denne artikel en introduktion til animation- og tegnefilmens særlige æstetiske og læringsmæssige potentialer, og der gives eksempler på den konkrete brug af animation i pædagogisk kontekst (v. Animationsværkstedet i Viborg). Forfatter: Hanne Pedersen, leder af Animationsværkstedet i Viborg.