AVU-medier aftalen

Aftalen giver skoler og undervisningsinstitutioner lige adgang til audiovisuelt indhold og en lang række digitale udnyttelser. Aftalen udrulles og tilbydes løbende til alle skole/undervisningsområder. 

Levende billeder er vigtige læremidler der understøtter den pædagogiske praksis i skolerne. Udviklingen af digitale værktøjer og formidlingsplatforme (fx iPads, Smartboards, internetplatforme) har udfordret den praksis vi hidtil har brugt levende billeder på - også i skolerne.

Aftalen er trådt i kraft for kommunale grundskoler i 2015.

Med aftalen får skoler, lærere og elever, ud over de mange muligheder de allerede har med de hidtidige AVU-aftaler, bl.a. adgang til at:

  • Bruge tv-udsendelser til alle fag: natur, teknik, biologi, geografi, sprog og kultur m.v.
  • Streame tusindvis af tv-udsendelser både i klasselokalet og på tablets fra CFU's streamingstjeneste.
  • Dele audiovisuelt indhold via skolens intranet.
  • Inkludere audiovisuelt indhold m.v. fra internettet.
  • Benytte klip fra tv og radio i opgaver, powerpoint og lignende.
  • Indsætte "framegrabs" fra tv-udsendelser i opgaver, powerpoint eller lignende.
  • Give eleverne digitale lektier for via stream fra CFU eller hjemlån af dvd'er.
  • Deltage i en række faglige kurser helt gratis.
  • Anvende reklamefilm, kortfilm
  • Læse undervisningsmaterialer og lærebøger på AVU-mediers portal.

Se flyer om AVU-medier-aftalens indhold og muligheder her.

 

Må man bruge indhold fra Filmcentralen?

Såfremt man har en aftale med AVU-medier (AVU-medieraftale) og en aftale med Det Danske Filminstitut, kan alt indhold på Filmcentralen/Undervisning bruges i undervisningen.